Университеты украины рейтинг


Рейтинг университетов «ТОП-200 Украина» 2017 года – Освіта.UA

1 Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені ігоря Сікорського" 37,418142 24,281419 24,4829 86,182459 2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 37,769754 20,839431 23,28319 81,892371 3 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 19,751908 14,676816 15,06279 49,491519 4 Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 18,573207 10,14642 16,38257 45,102197 5 Національний університет "Львівська політехніка" 12,008843 15,626166 17,03906 44,674071 6 Національний гірничий університет 21,093455 10,546152 12,75355 44,393153 7 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 28,103072 7,6483286 8,041441 43,792842 8 Національний університет біоресурсів і природокористування України 17,665546 14,957859 10,36397 42,987377 9 Львівський національний університет імені Івана Франка 12,020464 14,703774 16,07945 42,803691 10 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 11,894025 18,473218 11,72613 42,09337 11 Сумський державний університет 13,320145 10,395121 18,28005 41,995313 12 Національний університет "Києво-Могилянська академія" 13,279081 17,366606 11,34653 41,992215 13 Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 14,524216 9,163254 16,81335 40,500819 14 Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 15,748106 11,897727 12,1823 39,828137 15 Національна металургійна академія України 15,996271 8,5173348 13,67065 38,184257 16 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 15,105474 11,289669 9,971076 36,366219 17 Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 11,089862 7,7530442 16,33042 35,17333 18 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 11,673445 11,614833 11,85866 35,146938 19 Національний авіаційний університет 12,492928 12,757832 9,875604 35,126364 20 Національний університет харчових технологій 16,639845 9,8555001 8,609579 35,104923 21 Національний фармацевтичний університет 15,862625 11,159398 8,075143 35,097167 22 Харківський національний університет радіоелектроніки 13,998094 7,5003567 12,43083 33,929278 23 Вінницький національний технічний університет 16,502596 8,3810433 8,160793 33,044432 24 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 8,1114229 11,003123 13,87004 32,98459 25 Донецький національний технічний університет 10,20566 9,7286763 12,15083 32,08517 26 Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 17,092673 6,7225328 8,098894 31,9141 27 Донецький національний університет імені Василя Стуса 9,7369625 9,7299357 12,13886 31,605761 28 Київський національний торговельно-економічний університет 9,2426924 15,530474 6,632241 31,405408 29 Національний лісотехнічний університет України 19,751459 5,2806003 6,026775 31,058834 30 Київський національний університет технологій та дизайну 11,958706 10,551717 8,341715 30,852139 31 Одеський національний політехнічний університет 8,5710604 7,2550861 14,06076 29,886905 32 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 9,8073633 7,1655625 12,80114 29,77407 33 Одеський національний економічний університет 8,1088181 14,458519 7,077368 29,644705 34 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 10,647704 9,5471127 9,329379 29,524196 35 Харківський національний медичний університет 14,048191 7,2310914 8,188405 29,467687 36 Ужгородський національний університет 10,883447 8,9749116 9,381115 29,239473 37 Університет банківської справи НБУ 7,7920344 14,535036 6,79511 29,122181 38 Одеська національна академія харчових технологій 13,863704 6,435202 8,370871 28,669777 39 Тернопільський національний економічний університет 7,2291993 13,626469 7,059001 27,914669 40 Національний університет "Одеська юридична академія" 8,7587236 10,483024 8,666277 27,908024 41 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 8,3195826 7,3278926 12,05684 27,704312 42 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 8,7036999 8,1425287 10,75924 27,605472 43 Київський національний університет будівництва і архітектури 12,221179 8,2878733 7,016546 27,525598 44 Чорноморський національний університет імені Петра Могили 8,089503 10,377948 8,831732 27,299183 45 Одеський національний медичний університет 13,301058 6,4727427 7,476178 27,249979 46 Хмельницький національний університет 8,7203006 6,0774351 12,3691 27,166838 47 Запорізький національний технічний університет 8,867404 7,7574351 9,740285 26,365124 48 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 12,06688 6,2080972 7,824156 26,099133 49 Національний транспортний університет 8,191878 8,123793 9,432823 25,748494 50 Українська медична стоматологічна академія 11,685123 5,9224789 8,024535 25,632137 51 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 7,2410782 10,067781 8,078696 25,387555 52 Буковинський державний медичний університет 11,769303 5,5235322 8,042125 25,33496 53 Дніпропетровська медична академія 13,642962 5,5321604 6,13473 25,309852 54 Центральноукраїнський національний технічний університет 12,205074 8,8388643 4,201953 25,245892 55 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 8,0978407 6,2580043 10,70857 25,06441 56 Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського 8,9146823 7,1676607 8,363907 24,44625 57 Українська інженерно-педагогічна академія 10,718456 7,633485 6,075756 24,427697 58 Харківський національний автомобільно-дорожній університет 11,007225 6,2977628 7,079058 24,384046 59 Університет економіки та права "КРОК" 7,6313484 10,711667 5,829533 24,172548 60 Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 11,749055 7,3889842 4,827579 23,965618 61 Запорізький державний медичний університет 10,482022 5,4194369 8,04334 23,944799 62 Івано-франківський національний медичний університет 12,103334 6,2176947 5,512124 23,833153 63 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 8,6778748 9,6096199 5,467402 23,754897 64 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 7,4021796 10,483912 5,865417 23,751508 65 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 7,9474675 6,7732376 9,015735 23,73644 66 Миколаївський національний аграрний університет 10,03159 9,7665523 3,911426 23,709569 67 Національний університет водного господарства та природокористування 10,051258 7,4241173 6,180651 23,656027 68 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 11,123379 5,7556099 6,748043 23,627032 69 Київський міжнародний університет 7,7496571 10,998626 4,861257 23,609541 70 Таврійський державний агротехнологічний університет 10,640381 7,1583783 5,749208 23,547968 71 Донбаська державна машинобудівна академія 10,565202 5,0503156 7,546315 23,161832 72 Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ) 9,3882397 9,7874423 3,985872 23,161554 73 Луцький національний технічний університет 7,745826 5,7865382 9,521092 23,053456 74 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 8,0399361 6,6807408 8,007514 22,728191 75 Львівський торговельно-економічний університет 9,6178188 7,509426 5,569609 22,696854 76 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 8,2069827 7,783377 6,597677 22,588037 77 Одеський національний морський університет 8,6082965 6,1948279 7,717273 22,520398 78 Київський університет імені Бориса Грінченка 6,8546163 6,7077848 8,935383 22,497784 79 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 8,164922 8,5766941 5,69003 22,431646 80 Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова 9,0365285 7,5138188 5,825923 22,376271 81 Запорізький національний університет 7,2675138 8,3989694 6,691577 22,35806 82 Херсонський національний технічний університет 9,0894331 8,448366 4,783949 22,321748 83 Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 8,234184 8,9631365 5,076093 22,273414 84 Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка 7,8870001 10,300128 4,058517 22,245646 85 Донецький національний медичний університет 13,112818 4,220912 4,900185 22,233915 86 Приазовський державний технічний університет 8,1027506 6,1052748 7,986903 22,194929 87 Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 11,619032 5,4095119 5,047451 22,075995 88 Криворізький національний університет 10,55627 6,1765551 5,240301 21,973126 89 Одеський державний екологічний університет 7,2796253 6,0711006 8,518182 21,868908 90 Український державний університет залізничного транспорту 9,2172767 7,0357952 5,513409 21,766481 91 Національний університет "Одеська морська академія" 8,0583747 5,8453213 7,797563 21,701259 92 Херсонський державний університет 8,0327785 8,1085018 5,548115 21,689395 93 Харківський національний університет будівництва та архітектури 8,9280366 6,0603853 6,651511 21,639932 94 Національна академія управління 7,6502278 10,06635 3,890632 21,60721 95 Маріупольський державний університет 7,9176098 7,2212746 6,420391 21,559275 96 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 7,8303427 8,83672 4,871686 21,538749 97 Харківський національний університет Повітряних Сил мені Івана Кожедуба 8,3944834 8,3512484 4,760439 21,506171 98 Національний університет "Острозька академія" 7,1239206 8,5020251 5,854797 21,480742 99 Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 8,1283991 7,1114687 5,99282 21,232688 100 Кам'янець-Подільський національний університет 7,123433 6,4433698 7,649383 21,216186 101 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 8,275466 6,2607875 6,67134 21,207593 102 Одеська національна музична академія ім. А.В. Нежданової 8,0305293 7,7932884 5,373812 21,197629 103 Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет 7,6590189 7,7913828 5,728582 21,178984 104 Одеська державна академія будівництва та архітектури 7,6627089 5,6070407 7,863243 21,132992 105 Херсонський державний аграрний університет 8,377981 7,8123396 4,819471 21,009792 106 Університет імені Альфреда Нобеля 6,5560954 6,4726407 7,909763 20,9385 107 Український державний хіміко-технологічний університет 9,9492134 6,6956589 4,233855 20,878727 108 Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова 7,2187924 5,8269907 7,690188 20,735971 109 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 7,7769057 7,1875995 5,681592 20,646097 110 Київський національний лінгвістичний університет 7,0475491 7,3462178 6,106338 20,500105 111 Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 8,3981226 7,265614 4,768019 20,431756 112 Донецький державний університет управління 6,8976174 6,8874561 6,531741 20,316815 113 Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 7,7614865 7,9333012 4,539704 20,234492 114 Харківський державний університет харчування та торгівлі 8,9650724 6,4994997 4,735622 20,200194 115 Академія адвокатури України 8,1369981 7,9401909 4,041961 20,11915 116 Полтавська державна аграрна академія 7,3378304 7,7357301 4,979375 20,052935 117 Київський національний університет культури і мистецтв 8,7164051 7,5238695 3,766076 20,00635 118 Університет державної фіскальної служби України 7,4939249 7,6634741 4,823824 19,981223 119 Подільський державний аграрно-технічний університет 7,9778637 6,557307 4,917628 19,452799 120 Житомирський державний технологічний університет 6,5266437 6,1958632 6,673069 19,395576 121 Чернігівський національний технологічний університет 6,5345537 6,1839079 6,59251 19,310972 122 Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 6,3539976 6,3510337 6,560474 19,265505 123 Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди 6,3650417 7,0677309 5,8264 19,259173 124 Білоцерківський національний аграрний університет 7,0434683 6,9402704 5,157407 19,141145 125 Житомирський державний університет імені Івана Франка 7,2408478 7,2126052 4,606645 19,060098 126 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 8,6885404 6,2866943 4,008745 18,983979 127 Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського 6,6989468 6,6977635 5,406871 18,803581 128 Запорізька державна інженерна академія 7,6806538 6,2966795 4,752945 18,730279 129 Вінницький національний аграрний університет 7,0875722 6,5632467 5,01009 18,660909 130 Сумський національний аграрний університет 7,6580487 6,9908963 4,0022 18,651145 131 Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського 6,5958882 6,5448136 5,367988 18,508689 132 Харківська державна зооветеринарна академія 6,7214381 6,5840524 5,130445 18,435936 133 Національна академія статистики, обліку та аудиту 7,4943022 7,0813305 3,829672 18,405305 134 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого 7,2122948 7,1020595 4,017431 18,331786 135 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 7,194303 7,0112042 4,109859 18,315366 136 Уманський національний університет садівництва 6,5390359 5,7976086 5,956663 18,293307 137 Донбаський державний технічний університет 7,451875 5,024662 5,742809 18,219346 138 Полтавський університет економіки і торгівлі 6,8105138 5,3872343 5,981816 18,179564 139 Черкаський державний технологічний університет 6,3388469 6,0162177 5,6497 18,004765 140 Львівський державний університет фізичної культури 7,4301923 6,6589671 3,901697 17,990857 141 Харківська державна академія фізичної культури 7,0093437 6,5340921 4,38859 17,932025 142 Львівський національний аграрний університет 6,3925789 6,1083348 5,353788 17,854702 143 Харківська державна академія культури 7,2660402 5,88666 4,556099 17,708799 144 Класичний приватний університет 6,5678627 6,5982138 4,502344 17,66842 145 Державний університет телекомунікацій 7,0754176 5,7601629 4,752669 17,588249 146 Університет митної справи та фінансів 6,4326297 6,1496489 4,892 17,474279 147 Житомирський національний агроекологічний університет 6,7051663 6,9648458 3,730586 17,400598 148 Національний університет цивільного захисту України 6,887581 5,9020383 4,591377 17,380996 149 Бердянський державний педагогічний університет 6,492479 5,4250415 5,407639 17,325159 150 Українська академія друкарства 6,7973047 6,4141645 4,088274 17,299743 151 Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука 7,6535814 5,4679408 3,998444 17,119967 152 Міжнародний університет фінансів 7,1763849 5,9007852 3,998799 17,07597 153 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 6,6096495 5,7921341 4,548415 16,950199 154 Луганський державний медичний університет 7,9050562 4,1891132 4,678983 16,773152 155 Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка 6,6120681 6,199811 3,875267 16,687146 156 Київський медичний університет УАНМ 8,010922 4,6760827 3,912627 16,599632 157 Хмельницький університет управління та права 5,763351 5,7585606 4,925331 16,447243 158 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6,3216087 6,21347 3,838354 16,373433 159 Київський університет права Національної академії наук України 6,1520226 5,297301 4,763714 16,213038 160 Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 5,9933981 6,6009714 3,525964 16,120333 161 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 6,2450081 5,9669892 3,888415 16,100413 162 Луганський національний аграрний університет 6,510627 5,7902171 3,7354 16,036244 163 Донбаський державний педагогічний університет 6,0281205 5,9027841 3,952303 15,883207 164 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького 6,0487605 5,9521818 3,722049 15,722991 165 Міжнародний науково-технічний університет 6,0324618 5,7660403 3,845962 15,644464 166 Львівська національна академія мистецтв 5,8650721 6,4022539 3,30181 15,569136 167 Дніпровський державний технічний університет 5,6250843 4,9391737 4,638353 15,202611 168 Мелітопольський державний педагогічний університет 5,4847809 4,6119323 5,007912 15,104625 169 Академія праці, соціальних відносин і туризму 5,7571406 5,345127 3,908679 15,010946 170 Харківська державна академія дизайну і мистецтв 5,7771879 5,0673379 4,080287 14,924813 171 Мукачівський державний університет 5,8119889 5,1872958 3,802302 14,801587 172 Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного 6,3545131 4,5669683 3,827954 14,749435 173 Донбаська національна академія будівництва і архітектури 5,5312438 4,2584225 4,891624 14,681291 174 Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка 5,8412436 5,8382599 2,882533 14,562037 175 Державний економіко-технологічний університет транспорту 5,650982 4,8570748 3,962592 14,470649 176 Рівненський державний гуманітарний університет 5,3513232 5,0898938 3,921976 14,363193 177 Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 5,5955726 4,8406971 3,789542 14,225812 178 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 4,893024 4,8276939 4,401158 14,121876 179 Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" 5,4057581 4,7455615 3,925297 14,076616 180 Херсонська державна морська академія 5,8072036 4,1506475 3,758506 13,716357 181 Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 4,9791044 4,9199776 3,800356 13,699438 182 Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 5,2823435 5,2493856 3,027132 13,558861 183 Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту 5,239565 4,9685224 3,289788 13,497875 184 Одеська державна академія технічного регулювання та якості 5,6801424 4,7101326 2,946101 13,336376 185 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 4,8410519 5,4260068 2,93125 13,198309 186 Київський університет туризму, економіки і права 4,0966412 4,0904383 4,841604 13,028684 187 Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 4,9010698 4,1238673 3,86755 12,892487 188 Одеський державний аграрний університет 5,2649965 4,4236112 2,906528 12,595136 189 Харківська гуманітарно-педагогічна академія 4,9949622 4,2820008 2,846031 12,122994 190 Європейський університет 5,331742 3,9281545 2,814089 12,073985 191 Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка 5,3352577 3,6803041 2,941128 11,95669 192 Львівський інститут економіки і туризму 5,2913742 3,6037683 2,84421 11,739353 193 Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ 4,7328597 4,0379486 2,890931 11,66174 194 Ізмаїльський державний гуманітарний університет 4,8967427 4,0825066 2,626732 11,605982 195 Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького 4,6487316 4,0080004 2,900915 11,557647 196 Закарпатська академія мистецтв 4,2602092 4,040971 3,207215 11,508395 197 Дніпропетровський гуманітарний університет 4,673154 4,1697677 2,601115 11,444037 198 Бердянський університет менеджменту і бізнесу 4,6313155 4,0053276 2,695182 11,331825 199 Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій 4,2459157 4,1901674 2,835271 11,271354 200 Інститут підприємництва "Стратегія" 4,0528999 4,0628117 2,721031 10,836743

ru.osvita.ua

Консолідований рейтинг вузів України 2017 року – Освіта.UA

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 1 2 1 1 4 НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 2-3 1 2 6 9 Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 2-3 3 4 2 9 Львівський національний університет імені Івана Франка 4 9 5 4 18 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 5 4 7 9 20 Національний університет «Львівська політехніка» 6 5 8 10 23 Сумський державний університет 7 11 3 13 27 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 8 17 6 5 28 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 9 24 12 3 39 Національний університет біоресурсів і природокористування України 10 8 11 25 44 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 11 14 23 8 45 Національний університет "Києво-Могилянська академія" 12 12 15 22 49 Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". 13 13 17 20 50 Національний авіаційний університет 14 19 9 27 55 Харківський національний університет радіоелектроніки 15 22 26 18 66 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 16 42 19 11 72 Донецький національний технічний університет 17 25 25 23 73 Донецький національний університет імені Василя Стуса 18 27 31 17 75 Національний університет харчових технологій 19 20 30 30 80 Ужгородський національний університет 20-21 36 29 16 81 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 20-21 48 21 12 81 Одеський національний політехнічний університет 22 31 32 29 92 Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет 23 23 18 54 95 Національна металургійна академія України 24 15 46 38 99 Національний медичний університет імені О. О. Богомольця 25 7 79 15 101 Київський національний університет технологій та дизайну 26 30 35 37 102 Тернопільський національний економічний університет 27 39 10 60 109 Національний гірничий університет 28 6 20 84 110 Хмельницький національний університет 29 46 49 31 126 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 30 10 27 90 127 Національний фармацевтичний університет 31 21 56 52 129 Запорізький національний технічний університет 32 47 43 40 130 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 33 32 14 86 132 Буковинський державний медичний університет 34-35 52 34 47 133 Донецький національний медичний університет ім. М. Горького 34-35 85 41 7 133 Київський національний університет будівництва і архітектури 36 43 42 53 138 Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 37 18 24 98 140 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 38 34 81 39 154 Київський національний торговельно-економічний університет 39-40 28 36 91 155 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 39-40 109 22 24 155 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 41 55 53 48 156 Донбаська державна машинобудівна академія 42 71 60 28 159 Запорізький національний університет 43 81 13 69 163 Харківський національний медичний університет  44 35 106 26 167 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 45 76 75 19 170 Дніпропетровська медична академія 46 53 100 21 174 Національний транспортний університет 47 49 86 41 176 Харківський національний автомобільно-дорожній університет 48 58 50 76 184 Національний лісотехнічний університет України  49 29 123 33 185 Харківський національний університет міського господарства ім. Бекетова 50 108 16 63 187 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. Лазаряна 51 65 61 68 194 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 52 64 67 64 195 Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. Ушинського  53 56 109 36 201 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 54-55 51 59 92 202 Тернопільський державний медичний університет імені І. Горабчевського 54-55 87 37 78 202 Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 56 26 94 83 203 Одеська національна академія харчових технологій 56 38 93 74 205 Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка 57 79 51 77 207 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 58 16 65 130 211 Тернопільський національний педагогічний університет ім. Гнатюка 59 101 71 44 216 Український державний університет залізничного транспорту  60-61 90 40 87 217 Чернігівський національний технологічний університет 60-61 121 54 42 217 Івано-Франківський національний медичний університет  62 62 103 55 220 Національний університет «Одеська юридична академія» 63 40 57 135 232 Українська інженерно-педагогічна академія 64-65 57 87 89 233 Херсонський державний університет 64-65 92 68 73 233 Національний університет водного господарства та природокористування 66 67 88 79 234 Луцький  національний технічний університет 67 73 92 72 237 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 68 68 127 43 238 Одеський національний медичний університет 69 45 163 34 242 Криворізький національний університет 70-71 88 110 45 243 Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини 70-71 135 52 56 243 Київський університет імені Бориса Грінченка 72 78 45 121 244 Університет "КРОК" 73 59 55 131 245 Житомирський державний технологічний університет 74 120 70 59 249 Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова 75 126 76 50 252 Університет банківської справи  76 37 102 115 254 Приазовський державний технічний університет 77 86 105 70 261 Запорізький державний медичний університет 78-79 61 159 46 266 Одеський державний екологічний університет  78-79 89 128 49 266 Сумський національний аграрний університет 80 130 72 65 267 Національний університет фізичного виховання і спорту України 81 72 97 99 268 Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова 82 80 107 82 269 Житомирський державний університет імені Івана Франка 83 125 66 80 271 Центральноукраїнський національний технічний університет 84 54 119 105 278 Українська медична стоматологічна академія 85 50 148 85 283 Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка 86 60 101 124 285 Миколаївський національний аграрний університет. 87 66 83 137 286 Український державний хіміко-технологічний університет 88 107 168 14 289 Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 89 97 112 81 290 Таврійський державний агротехнологічний університет 90 70 89 132 291 Уманський національний університет садівництва 91 136 38 119 293 Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. Винниченка 92 122 69 103 294 Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Сковороди 93 123 39 137 299 Запорізька державна інженерна академія 94 128 113 61 302 Національний університет «Острозька академія» 95 98 73 137 308 Одеська державна академія будівництва та архітектури 96 104 143 62 309 Київський національний університет культури і мистецтв 97 117 62 137 316 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 98 153 77 88 318 Полтавська державна аграрна академія 99 116 90 114 320 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 100 100 99 122 321 Львівський торговельно-економічний університет 101 75 133 116 324 Київський національний лінгвістичний університет 102 110 85 137 332 Університет імені Альфреда Нобеля 103 106 96 133 335 Одеський національний морський університет 104-106 77 165 97 339 Львівський державний університет фізичної культури ім. І. Боберського 104-106 140 95 104 339 Київська школа економіки 104-106 201 80 58 339 Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет 107-108 103 126 111 340 Донецький державний університет управління 107-108 112 162 66 340 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика 109 201 91 51 343 Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди 110 96 118 137 351 Одеський національний економічний університет 111-112 33 183 137 353 Херсонський національний технічний університет 111-112 82 134 137 353 Харківський державний університет харчування та торгівлі 113 114 136 106 356 Національний університет «Одеська морська академія» 114 91 151 117 359 Бердянський державний педагогічний університет 115 149 74 137 360 Маріупольський державний університет 116 95 146 120 361 Харківський національний університет будівництва та архітектури 117 93 144 125 362 Вінницький національний аграрний університет 118 129 98 137 364 Національний університет оборони України ім. Черняховського 119 201 28 137 366 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 120 63 167 137 367 Чорноморський національний університет імені Петра Могили 121 44 228 96 368 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького 122-123 164 179 35 378 Український католицький університет 124 201 44 137 382 Європейський університет 125-126 190 58 137 385 Університет сучасних знань 125-126 201 47 137 385 Державний університет телекомунікацій 127 145 104 137 386 Харківський національний аграрний університет ім. Докучаєва 128 111 142 134 387 Черкаський державний технологічний університет 129 139 149 100 388 Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького  130-131 168 84 137 389 Донбаська національна академія будівництва і архітектури 130-131 173 141 75 389 Полтавський національний педагогічний університет ім. Короленка 132 177 108 107 392 Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського  133-134 83 177 137 397 Закарпатська академія мистецтв 133-134 196 64 137 397 Херсонський державний агарний університет 135-136 105 157 137 399 Національний університет цивільного захисту України 135-136 148 114 137 399 Київський міжнародний університет 137-138 69 194 137 400 Університет державної фіскальної служби України 137-138 118 145 137 400 Луганський державний медичний університет 139-140 154 191 57 402 Харківський національний університет внутрішніх справ 139-140 201 78 123 402 Житомирський національний агроекологічний університет 141 147 122 137 406 Національна академія управління 142 94 178 137 409 Харківська державна академія культури 143 143 130 137 410 Українська академія друкарства 144 150 190 71 411 Білоцерківський національний аграрний університет 145 124 175 113 412 Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля 146 41 341 32 414 Миколаївський національний університет ім. Сухомлинського  147-148 99 181 137 417 Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 147-148 160 155 102 417 Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського 149 158 124 137 419 Подільський державний аграрно-технічний університет 150-151 119 169 137 425 Хмельницький університет управління та права 150-151 157 131 137 425 Львівська національна музична академія ім. М. Лисенка 152-153 84 205 137 426 Міжрегіональна академія управління персоналом 152-153 201 132 93 426 Сумський державний педагогічний університет ім. Макаренка 154 174 116 137 427 Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського 155 74 247 108 429 Дніпровський державний технічний університет 156 167 154 109 430 Народна українська академія 157 179 115 137 431 Академія праці, соціальних відносин і туризму 158-159 169 129 137 435 Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя 158-159 178 120 137 435 Класичний приватний університет 160 144 156 137 437 Академія адвокатури України 161-162 115 188 137 440 Харківська медична академія післядипломної освіти 161-162 201 172 67 440 Національна академія внутрішніх справ 163 201 111 137 449 Рівненський державний гуманітарний університет 164 176 138 137 451 Полтавський університет економіки і торгівлі 165 138 204 110 452 Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової 166-167 102 215 137 454 Київський університет права НАН України 166-167 159 158 137 454 Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 168 113 206 137 456 Харківська державна академія дизайну і мистецтв 169 170 150 137 457 Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка 170 155 166 137 458 Мукачівський державний університет 171 171 173 118 462 Криворізький державний педагогічний університет 172 201 125 137 463 Університет митної справи та фінансів 173 146 186 137 469 Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. ак. С. Дем'янчука 174 151 182 137 470 Львівський національний аграрний університет  175 142 193 137 472 Хмельницький інститут соціальних технологій 176 201 139 137 477 Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського 177-178 131 210 137 478 Національна академія сухопутних військ ім. П. Сагайдачного 177-178 201 140 137 478 Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ 179 193 152 137 482 Донбаський державний педагогічний університет  180 163 185 137 485 Державний економіко-технологічний університет транспорту 181 175 174 137 486 Луганський національний аграрний університет 182 162 195 137 494 Університет менеджменту освіти 183 201 160 137 498 Київська академія перукарського мистецтва 184 201 161 137 499 Львівська національна академія мистецтв 185 166 198 137 501 Бердянський університет менеджменту і бізнесу 186 198 170 137 505 Харківська державна зооветеринарна академія 187 132 238 137 507 Міжнародний науково-технічний університет ім. ак. Юрія Бугая 188-189 165 207 137 509 Київська державна академія водного транспорту ім. П. Конашевича-Сагайдачного 188-189 172 200 137 509 Донецький юридичний інститут МВС України 190 201 171 137 509 Львівський державний університет внутрішніх справ 191 201 176 137 514 Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка 192-193 181 197 137 515 Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 192-193 182 196 137 515 Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого 194 134 246 137 517 Національна академія статистики, обліку та аудиту 195 133 252 137 522 Міжнародний гуманітарний університет 196 201 222 101 524 Київський медичний університет 197 156 276 95 527 Львівський інститут менеджменту 198 201 192 137 530 Київський славістичний університет 199-200 201 224 112 537 Вінницька академія неперервної освіти 199-200 201 199 137 537 Київський університет туризму, економіки і права 201 186 217 137 540 Національна академія прокуратури України  202 201 209 137 547 Вісконсинський міжнародний університет (США) в Україні 203 201 212 137 550 Буковинський університет  204 201 213 137 551 Національна академія Національної гвардії України 205 201 214 137 552 Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова  206 201 216 137 554 Одеський державний аграрний університет 207 188 230 137 555 Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 208 201 218 137 556 Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім.Тараса Шевченка 209 191 231 137 559 Херсонська державна морська академія  210 180 243 137 560 Міжнародний університет фінансів 211 152 272 137 561 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 212-213 185 241 137 563 Ізмаїльський державний гуманітарний університет 212-213 194 232 137 563 Волинський інститут економіки та менеджменту 214 201 226 137 564 Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка 215 201 229 137 567 Київський економічний інститут менеджменту 216 201 233 137 571 Український гуманітарний інститут 217 201 235 137 573 Київський кооперативний інститут бізнесу і права  218 201 237 137 575 Донбаський державний технічний університет 219-220 137 303 137 577 Харківський економіко-правовий університет 219-220 201 239 137 577 Київська православна богословська академія 221 201 240 137 578 Національна академія Служби безпеки України 222-223 201 256 126 583 Львівський державний інститут економіки і туризму 222-223 201 245 137 583 Одеський державний університет внутрішніх справ 224 201 248 137 586 Військова академія м. Одеса 225 201 250 137 588 Кіровоградський інститут комерції 226 201 253 137 591 Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра  227 201 254 137 592 Одеська державна академія технічного регулювання та якості 228-229 184 281 128 593 Інститут сходознавства і міжнародних відносин "Харківський колегіум" 228-229 201 255 137 593 Київський університет ринкових відносин 230 201 257 137 595 Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій 231 201 258 137 596 Інститут Тутковського 232 201 259 137 597 Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну ім. С. Далі 233 201 261 137 599 Херсонська академія неперервної освіти  234 201 263 137 601 Вінницький кооперативний інститут 235 201 264 137 602 Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького 236 201 265 137 603 Міжнародний університет бізнесу і права 237 201 266 137 604 Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського 238-239 127 341 137 605 Дніпропетровський гуманітарний університет 238-239 197 271 137 605 Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України 240 201 268 137 606 Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Дідоренка 241 201 269 137 607 Херсонський економічно-правовий інститут 242 201 270 137 608 Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту 243 183 289 137 609 Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки 244 201 273 137 611 Галицька академія 245 201 274 137 612 Львівський університет бізнесу та права 246 201 277 136 614 Івано-Франківський університет права ім. короля Данила Галицького 247 195 283 137 615 Університет економіки і підприємництва 248 201 278 137 616 Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка 249-250 161 319 137 617 Макіївський економіко-гуманітарний інститут 249-250 201 279 137 617 Інститут туризму Федерації професійних спілок України 251 201 280 137 618 Харківська державна академія фізичної культури 252 141 341 137 619 Хмельницький економічний університет 253 201 282 137 620 Краматорський економіко-гуманитарний інститут 254 201 284 137 622 Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв 255 201 285 137 623 Інститут підприємництва "Стратегія" 256 200 287 137 624 Київська дитяча Академія мистецтв 257 201 288 137 626 Інститут реклами 258 201 291 137 629 Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт Хана» 259 201 292 137 630 Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут 260 201 293 137 631 Харківська гуманітарно–педагогічна академія 261-262 189 306 137 632 Донецький університет економіки та права 261-262 201 294 137 632 Ізмаїльський інститут водного транспорту 263 201 296 137 634 Київський інститут сучасної психології та психотерапії 264 201 297 137 635 Львівський медичний інститут 265 201 298 137 636 Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Бойчука 266 187 313 137 637 Житомирський інститут медсестринства 267 201 301 137 639 Інститут екології економіки і права 268 201 309 137 647 Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика  269 201 310 137 648 Мііжнародний технологічний університет "Миколаївська політехніка" 270 201 311 137 649 Харківський інститут бізнесу та менеджменту 271 201 312 137 650 Університет новітніх технологій 272 201 315 137 653 Академія рекреаційних технологій і права 273 201 316 137 654 Київський інститут банківської справи 274 201 317 137 655 Харківський гуманітарно-екологічний інститут 275 201 318 137 656 Нікопольський економічний університет 276 201 320 137 658 Міжнародна академія екології та медицини 277 201 322 137 660 Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини 278 201 324 137 662 Бучацький інститут менеджменту і аудиту 279 201 325 137 663 Східно-європейський слов’янський університет 280 201 330 137 668 Національна академія державного управління при Президентові України 281-282 201 341 127 669 Інститут ділового адміністрування 281-282 201 331 137 669 Львівський інститут економіки і туризму 283 192 341 137 670 Новокаховський політехнічний інститут 284 201 334 137 672 Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва 285 201 335 137 673 Харківський інститут кадрів управління 286 201 336 137 674 Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій 287 199 341 137 677 Інститут екранних мистецтв 288 201 340 137 678

ru.osvita.ua

Лучшие университеты Украины по версии МОН – Освіта.UA

Министерством образования определен рейтинг высших учебных заведений по результатам их деятельности в 2012 году

В профильном ведомстве отмечают, что национальная система рейтингового оценивания является составляющей частью мониторинга высшего образования.

По определению разработчиков рейтинга, главными признаками престижности университета являются эффективные действия вуза, направленные на достижение успешности, совершенства и конкурентоспособности на рынке образовательных услуг и рынке труда, а также новаторство и умение фокусировать усилия на реализации и достижении тактических и стратегических целей.

Ключевым моментом является результативность деятельности университета, которая определяется качеством выпускников и их трудоустройством на рынке труда, профессиональной компетентностью и уровнем квалификации, конкурентоспособности, мобильности и защищенности на рынке труда.

В профильном ведомстве отмечают, что рейтинг Министерства образования и науки имеет определенные особенности и отличия, а именно: систему формируют все вузы III-IV уровней аккредитации, рейтинг формируется на основании первичной информационной базы, предоставляемой субъектами ранжирования, базируется в основном на статистических данных, подлежит контролю качества и т.п.

Содержательная составляющая системы ранжирования основывается на рейтинговых индикаторах, которые формируют структуру критериев рейтинга по основным направлениям деятельности: "Международная активность", "Качество контингента студентов", "Качество научно-педагогического потенциала", "Качество научной и научно-технической деятельности", "Ресурсное обеспечение".

Ранжирование высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации осуществлялось по результатам их деятельности и потенциалу 2011/2012 учебного и 2012 календарных лет.

Сегодня в системе высшего образования Украины функционируют 199 университетов, 64 академии, 89 институтов, 243 колледжей, 109 техникумов, 118 училищ и 1 консерватория. В рейтинг 2013 года включено 304 субъекта ранжирования. Результаты рейтинга представлены по группам вузов.

Топ-10. Классические университеты

1. Киевский национальный университет им. Шевченко;

2. Харьковский национальный университет им. Каразина;

3. Сумской государственный университет;

4. Одесский национальный университет им. Мечникова;

5. Национальный университет " Острожская академия";

6. Львовский национальный университет им. Франко;

7. Днепропетровский национальный университет им. Гончара;

8. Донецкий национальный университет;

9. Таврический национальный университет им. Вернадского;

10. Восточноукраинский национальный университет им. Даля.

Топ-10. Технические университеты

1. Харьковский национальный университет радиоэлектроники;

2. Национальный аэрокосмический университет им. Жуковского " Харьковский авиационный институт";

3. Национальный технический университет " Харьковский политехнический институт";

4. Национальный технический университет Украины " Киевский политехнический институт";

5. Винницкий национальный технический университет;

6. Национальная металлургическая академия Украины;

7. Полтавский национальный технический университет им. Кондратюка;

8. Национальный горный университет;

9. Донецкий национальный технический университет;

10. Национальный университет " Львовская политехника".

Топ-10. Технологии, строительство и транспорт

1. Национальный авиационный университет;

2. Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта им. Лазаряна;

3. Одесская государственная академия технического регулирования и качества;

4. Одесский государственный экологический университет;

5. Украинская академия книгопечатания;

6. Херсонская государственная морская академия;

7. Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет;

8. Одесская национальная морская академия;

9. Одесская государственная академия строительства и архитектуры;

10. Киевский национальный университет технологий и дизайна.

Топ-10. Педагогические, гуманитарные, физическое воспитание и спорт

1. Национальный педагогический университет им. Драгоманова;

2. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины;

3. Тернопольский национальный педагогический университет им. Гнатюка;

4. Южноукраинский национальный педагогчний университет им. Ушинского;

5. Львовский государственный университет физической культуры;

6. Киевский университет им. Гринченко;

7. Харьковская государственная академия физической культуры;

8. Уманский государственный педагогический университет им. Тычины;

9. Крымский государственный гуманитарный университет;

10. Харьковская гуманитарно-педагогическая академия.

Топ-10. Культура, искусство, дизайн

1. Киевский институт музыки им. Глиера;

2. Национальная музыкальная академия Украины им. Чайковского;

3. Харьковская государственная академия дизайна и искусств;

4. Одесская государственная музыкальная академия им. Неждановой;

5. Харьковская государственная академия культуры;

6. Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого;

7. Харьковский национальный университет искусств им. Котляревского;

8. Закарпатский художественный институт;

9. Львовская национальная музыкальная академия им. Лысенко;

10. вский национальный университет культуры и искусств.

Топ-10. Здравоохранение

1. Национальный медицинский университет им. Богомольца;

2. Львовский национальный медицинский университет им. Галицкого;

3. Житомирский институт медсестринства;

4. Луганский государственный медицинский университет;

5. Запорожский государственный медицинский университет;

6. Харьковский национальный медицинский университет;

7. Тернопольский государственный медицинский университет им. Горбачевского;

8. Донецкий национальный медицинский университет им. Горького;

9. Винницкий национальный медицинский университет им. Пирогова;

10. Национальный фармацевтический университет Украины.

Топ-10. Аграрные

1. Харьковская государственная зооветеринарная академия;

2. Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства им. Василенко;

3. Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины;

4. Николаевский национальный аграрный университет;

5. Белоцерковский национальный аграрный университет;

6. Львовский национальный аграрный университет;

7. Таврический государственный агротехнологический университет;

8. Луганский национальный аграрный университет;

9. Винницкий национальный аграрный университет.

10. Полтавская государственная аграрная академия.

Топ-10. Экономика, финансы, управление, предпринимательство

1. Киевский национальный экономический университет им. Гетьмана;

2. Киевский национальный торгово-экономический университет;

3. Университет банковского дела Национального банка Украины;

4. Донецкий национальный университет экономики i торговли им. Туган-Барановского;

5. Донецкий государственный университет управления;

6. Харьковский национальный экономический университет;

7. Одесский национальный экономический университет;

8. Харьковский государственный университет питания и торговли;

9. Тернопольский национальный экономический университет;

10. Полтавский университет экономики и торговли.

Топ-10. Право, правоохранительная деятельность, гражданская защита, безопасность жизнедеятельности

1. Национальный университет " Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрогоудрого";

2. Национальный университет " Одесская юридическая академия";

3. Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности;

4. Национальный университет гражданской защиты Украины;

5. Одесский государственный университет внутренних дел;

6. Днепропетровский государственный университет внутренних дел;

7. Национальный университет государственной налоговой службы Украины;

8. Академия таможенной службы Украины;

9. Национальная академия внутренних дел;

10. Луганский государственный университет внутренних дел им. Дидоренко.

С полной версией рейтинга высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации МОН за 2012 год можно ознакомиться по следующей ссылке.

Освіта.ua12.07.2013

ru.osvita.ua

Рейтинги вузов городов Украины - лучшие вузы – Освіта.UA

Лучшие киевские высшие учебные заведения Лучшие столичные вузы в консолидированном рейтинге высших учебных заведений Украины Рейтинг высших учебных заведений Винницы Лучшие вузы Винницы в консолидированном рейтинге высших учебных заведений Украины Рейтинг высших учебных заведений Днепра Лучшие вузы Днепра в Консолидированном рейтинге высших учебных заведений Украины Рейтинг высших учебных заведений Донецка Лучшие вузы Донецка в Консолидированном рейтинге высших учебных заведений Украины Рейтинг высших учебных заведений Житомира Лучшие вузы Житомира в Консолидированном рейтинге высших учебных заведений Украины Рейтинг высших учебных заведений Запорожья Лучшие вузы Запорожья в Консолидированном рейтинге высших учебных заведений Украины Рейтинг высших учебных заведений Ивано-Франковска Лучшие вузы Ивано-Франковска в Консолидированном рейтинге высших учебных заведений Украины Рейтинг высших учебных заведений Кропивницкого Лучшие вузы Кропивницкого в Консолидированном рейтинге высших учебных заведений Украины Рейтинг высших учебных заведений Луганска Лучшие вузы Луганска в Консолидированном рейтинге высших учебных заведений Украины Рейтинг высших учебных заведений Луцка Лучшие вузы Луцка в Консолидированном рейтинге высших учебных заведений Украины Рейтинг высших учебных заведений Львова Лучшие вузы Львова в Консолидированном рейтинге высших учебных заведений Украины Рейтинг высших учебных заведений Николаева Лучшие вузы Николаева в Консолидированном рейтинге высших учебных заведений Украины Рейтинг высших учебных заведений Одессы Лучшие вузы Одессы в консолидированном рейтинге высших учебных заведений Украины Рейтинг высших учебных заведений Полтавы Лучшие вузы Полтавы в консолидированном рейтинге высших учебных заведений Украины Рейтинг высших учебных заведений Ровно Лучшие вузы Ровно в консолидированном рейтинге высших учебных заведений Украины Рейтинг высших учебных заведений Сум Лучшие вузы Сум в консолидированном рейтинге высших учебных заведений Украины Рейтинг высших учебных заведений Тернополя Лучшие вузы Тернополя в консолидированном рейтинге высших учебных заведений Украины Рейтинг высших учебных заведений Ужгорода Лучшие вузы Ужгорода в консолидированном рейтинге высших учебных заведений Украины Рейтинг высших учебных заведений Харькова Лучшие вузы Харькова в консолидированном рейтинге высших учебных заведений Украины Рейтинг высших учебных заведений Херсона Лучшие вузы Херсона в консолидированном рейтинге высших учебных заведений Украины Рейтинг высших учебных заведений Хмельницкого Лучшие вузы Хмельницкого в консолидированном рейтинге высших учебных заведений Украины Рейтинг высших учебных заведений Черкасс Лучшие вузы Черкасс в консолидированном рейтинге высших учебных заведений Украины Рейтинг высших учебных заведений Черновцов Лучшие вузы Черновцов в консолидированном рейтинге высших учебных заведений Украины Рейтинг высших учебных заведений Чернигова Лучшие вузы Чернигова в консолидированном рейтинге высших учебных заведений Украины

ru.osvita.ua

Рейтинг вузов ТОП-200 Украина 2016 года – Освіта.UA

1 Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 37,1584719 24,2733571 24,38991 85,8217352 2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 37,69866054 20,8091084 23,19028 81,6980532 3 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 19,72389684 14,6311752 15,05826 49,4133336 4 Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 18,19243329 9,44538221 18,11854 45,7563526 5 Національний університет "Львівська політехніка" 10,07411838 15,5719037 20,00258 45,6486064 6 Національний гірничий університет 20,23740583 9,55270568 14,88076 44,6708729 7 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 28,01541416 7,3430677 9,247945 44,606427 8 Національний університет "Києво-Могилянська академія" 13,03020291 17,3656142 14,1555 44,551315 9 Львівський національний університет імені Івана Франка 10,47689444 14,6627164 18,25808 43,3976934 10 Національний університет біоресурсів і природокористування України 16,31640102 14,8704249 11,00018 42,1870072 11 Дніпропетровський національний університет 15,31305861 11,8009907 14,46929 41,5833429 12 Національна металургійна академія України 15,986009 8,41503252 16,63632 41,0373631 13 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 9,978082275 18,238005 12,54723 40,7633165 14 Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 13,40210864 8,67787415 18,37849 40,4584706 15 Сумський державний університет 8,993959401 8,04876948 22,06692 39,109651 16 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 14,89337466 10,4281237 11,04698 36,3684822 17 Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 9,106945138 7,66573113 19,11553 35,8882093 18 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 10,13022173 11,0492001 14,66891 35,8483282 19 Національний авіаційний університет 11,61251162 12,6116403 11,37578 35,5999332 20 Національний університет харчових технологій 15,93360858 9,36348881 10,16005 35,4571467 21 Харківський національний університет радіоелектроніки 13,04280596 7,21066664 15,06235 35,3158215 22 Національний фармацевтичний університет 15,16508909 11,047036 8,881338 35,0934636 23 Донецький національний технічний університет 10,01728842 9,71114668 14,67326 34,4016916 24 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 6,905632933 10,1895977 17,1798 34,2750335 25 Вінницький національний технічний університет 16,18773877 6,81980723 10,02252 33,0300669 26 Одеський національний політехнічний університет 7,163804942 7,22190465 18,29702 32,6827343 27 Київський національний університет технологій та дизайну 11,57300698 10,4629563 10,34477 32,3807309 28 Київський національний торговельно-економічний університет 8,114325488 15,4430025 8,503008 32,0603362 29 Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 16,10407473 5,4217908 10,37758 31,9034442 30 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 9,040212812 6,79420417 16,02058 31,8549922 31 Одеський національний економічний університет 7,679192314 14,3631492 9,404586 31,4469272 32 Донецький національний університет 7,193571257 9,3306009 14,65776 31,1819365 33 Національний лісотехнічний університет України 19,59650034 4,81830927 6,191394 30,6062032 34 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 10,37655512 8,24217137 11,53117 30,1499006 35 Ужгородський національний університет 10,17535569 8,31105511 11,33482 29,8212327 36 Харківський національний медичний університет 13,09827772 7,2013679 9,079044 29,3786894 37 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 6,327572286 6,90963004 15,90838 29,1455794 38 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 8,461772735 7,54223295 12,82609 28,830096 39 Національний університет "Одеська юридична академія" 7,879115893 9,0147942 11,28004 28,1739516 40 Одеська національна академія харчових технологій 12,42556446 5,99377853 9,623196 28,0425392 41 Тернопільський національний економічний університет 5,126921226 13,5106753 9,221132 27,8587285 42 Одеський національний медичний університет 13,27230432 6,43135523 8,09704 27,8006993 43 Хмельницький національний університет 6,205009518 4,71538314 16,50671 27,4271019 44 Чорноморський державний університет імені Петра Могили. 4,665186907 10,1112035 12,4096 27,1859859 45 Університет банківської справи НБУ 5,678880157 13,8472475 7,15808 26,6842074 46 Київський національний університет будівництва і архітектури 10,53908623 7,59789828 8,295994 26,4329786 47 Запорізький національний технічний університет 7,024009083 7,33749964 12,01148 26,3729928 48 Харківський національний економічний університет 6,737646725 8,41999677 11,0911 26,2487437 49 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 7,229233414 10,4631345 8,208987 25,9013547 50 Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського 8,719939113 6,6807094 10,42157 25,8222191 51 Дніпропетровська медична академія 13,46250017 5,25021114 7,06337 25,7760809 52 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 11,25422909 5,96718097 8,487951 25,709361 53 Івано-франківський національний медичний університет 12,76296191 6,46001833 6,350128 25,5731083 54 Українська медична стоматологічна академія 8,619649978 5,78833741 11,0798 25,4877879 55 Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 11,7373236 7,34286535 6,113151 25,1933399 56 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 7,019973021 5,85895593 12,17727 25,0562004 57 Кіровоградський національний технічний університет 11,04012353 8,64838119 5,083733 24,7722381 58 Буковинський державний медичний університет 9,287250956 5,1046926 10,34502 24,7369657 59 Університет економіки та права "КРОК" 7,073005972 10,8602657 6,726519 24,6597906 60 Львівський торговельно-економічний університет 9,152952364 7,12729304 8,333047 24,6132925 61 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 7,203618041 6,14365456 11,21167 24,5589438 62 Київський міжнародний університет 5,186495591 10,9599226 8,310327 24,456745 63 Українська інженерно-педагогічна академія 9,528574664 7,54423265 7,333983 24,4067905 64 Харківський національний автомобільно-дорожній університет 10,02986978 5,45646212 8,887677 24,3740088 65 Донецький національний медичний університет ім. М. Горького 13,0696129 4,19427612 7,057561 24,3214497 66 Національний транспортний університет 5,665107611 7,02957884 11,54289 24,2375754 67 Національний університет водного господарства та природокористування 9,42631835 7,17545671 7,002037 23,6038118 68 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 7,850117452 9,58816522 6,08124 23,5195223 69 Одеський національний морський університет 8,000707152 5,8169026 9,651948 23,4695575 70 Таврійський державний агротехнологічний університет 9,915736004 6,14832184 7,371179 23,4352364 71 Донбаська державна машинобудівна академія 10,16459633 4,46328649 8,708616 23,336499 72 Запорізький державний медичний університет 9,20059808 5,03233906 9,020702 23,2536389 73 Національна академія управління 7,407758165 10,7979862 4,903493 23,1092369 74 Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 8,018974586 7,00269558 8,004739 23,0264087 75 Луцький національний технічний університет 5,850837791 5,02774655 12,05558 22,9341676 76 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 6,932689041 7,69073474 8,310277 22,9337004 77 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 6,058843739 5,41722595 11,26096 22,7370291 78 Миколаївський національний аграрний університет 8,850231319 9,28753311 4,317513 22,4552774 79 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 9,092808006 5,34282077 7,990193 22,4258222 80 Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова 8,552564663 7,2113746 6,60656 22,3704992 81 Запорізький національний університет 6,312964312 8,17616924 7,864324 22,3534578 82 Херсонський національний технічний університет 8,331043334 8,37986073 5,606922 22,3178264 83 Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 7,95927658 8,21186155 6,109993 22,2811313 84 Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ) 8,40210463 9,68290486 4,120086 22,2050959 85 Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка 7,377848933 10,0647992 4,761489 22,2041374 86 Приазовський державний технічний університет 7,629876967 5,52302103 9,038067 22,1909648 87 Київський університет імені Бориса Грінченка 6,130997262 5,90775141 10,1447 22,1834476 88 Національний університет "Одеська морська академія" 6,408216719 5,13560326 10,61087 22,154692 89 Харківський національний університет будівництва та архітектури 8,542072746 5,36606943 8,124114 22,0322557 90 Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 11,4219232 5,34481603 5,161674 21,9284136 91 Одеський державний екологічний університет 6,961660037 5,77959107 9,123298 21,8645488 92 Херсонський державний університет 6,469406295 8,02159452 7,343056 21,8340567 93 Український державний університет залізничного транспорту 8,777127894 6,20429875 6,773477 21,7549038 94 Донецький державний університет управління 3,793075122 8,57236372 9,340799 21,7062374 95 Маріупольський державний університет 7,019893387 6,64585823 8,003034 21,6687861 96 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 6,57560662 8,77439691 6,285968 21,6359713 97 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 7,01532941 8,46625916 6,103438 21,5850264 98 Кам'янець-Подільський національний університет 6,25597147 6,35819951 8,910351 21,5245217 99 Національний університет "Острозька академія" 6,03696726 8,31849065 7,114788 21,470246 100 Криворізький національний університет 8,030266308 6,06966039 7,347226 21,4471522 101 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 7.704314533 6.021264109 7.654499087 21.3800777 102 Одеська національна музична академія ім. А.В. Нежданової 7.706139958 7.690439977 5.908292484 21.3048724 103 Херсонський державний аграрний університет 7.948069457 7.266599647 6.002457421 21.2171265 104 Одеська державна академія будівництва та архітектури 7.191435692 5.486331009 8.493932933 21.1716996 105 Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет 7.548189698 7.501968 6.052646572 21.1028043 106 Білоцерківський національний аграрний університет 6.900454124 7.03073596 7.094533237 21.0257233 107 Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля 5.931998244 6.142507536 8.835024133 20.9095299 108 Харківський національний університет міського господарства 6.198853943 5.769900648 8.886071215 20.8548258 109 Київський національний університет культури і мистецтв 9.032611332 7.762034578 4.034477612 20.8291235 110 Київський національний лінгвістичний університет 6.063953852 7.326922573 7.392580635 20.7834571 111 Український державний хіміко-технологічний університет 9.444804383 6.245530112 4.980970065 20.6713046 112 Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 7.657662653 6.015509786 6.595961939 20.2691344 113 Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 7.097420569 7.851624971 5.253349745 20.2023953 114 Харківський державний університет харчування та торгівлі 8.421042592 6.014994467 5.728668363 20.1647054 115 Класичний приватний університет 6.971013948 7.934462303 5.202479339 20.1079556 116 Полтавська державна аграрна академія 7.169182913 7.054685646 5.829976888 20.0538454 117 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 7.273849888 6.73460739 5.85139842 19.8598557 118 Академія адвокатури України 7.977894803 6.693219574 5.130564103 19.8016785 119 Подільський державний аграрно-технічний університет 7.904033479 6.006255184 5.671648352 19.581937 120 Житомирський державний технологічний університет 6.12477259 5.807501999 7.524025853 19.4563004 121 Чернігівський національний технологічний університет 5.992525082 5.936805392 7.372684583 19.3020151 122 Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 5.981126439 6.061347027 7.164667597 19.2071411 123 Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди 5.947644221 7.116279247 6.137655441 19.2015789 124 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого 7.143098975 7.102298989 4.905434193 19.1508322 125 Житомирський державний університет імені Івана Франка 7.029681142 7.038561255 5.041211915 19.1094543 126 Університет державної фіскальної служби України 6.020685968 7.662563224 5.372896081 19.0561453 127 Запорізька державна інженерна академія 7.425930168 6.19566701 5.380881029 19.0024782 128 Донбаський державний технічний університет 7.424186901 4.450077439 7.032714724 18.9069791 129 Вінницький національний аграрний університет 6.325215034 6.303545054 6.179160537 18.8079206 130 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 8.685136343 5.776233875 4.269135736 18.730506 131 Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського 6.072182331 6.203008187 6.272837917 18.5480284 132 Харківська державна зооветеринарна академія 6.001289591 6.089333777 6.366733589 18.457357 133 Національна академія статистики, обліку та аудиту 6.935595676 7.011746933 4.501145038 18.4484876 134 Черкаський державний технологічний університет 5.114376003 5.869590328 7.343163132 18.3271295 135 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 6.857419815 6.790696964 4.640482916 18.2885997 136 Уманський національний університет садівництва 6.009435119 5.08462372 7.128212013 18.2222709 137 Львівський державний університет фізичної культури 7.130230734 6.432459117 4.559150299 18.1218402 138 Полтавський університет економіки і торгівлі 6.033009786 4.483366911 7.501251614 18.0176283 139 Університет митної справи та фінансів 6.175686626 6.092260767 5.71312 17.9810674 140 Сумський національний аграрний університет 6.969149502 6.785150449 4.021528934 17.7758289 141 Академія муніципального управління 5.967886451 7.119590559 4.542112676 17.6295897 142 Львівський національний аграрний університет 5.165943511 5.057464394 7.311571829 17.5349797 143 Харківська державна академія культури 6.879352892 5.368024084 5.198508908 17.4458859 144 Харківська державна академія фізичної культури 6.131251332 6.076305162 5.011834673 17.2193912 145 Луганський державний медичний університет 6.526443123 4.562985609 6.107215842 17.1966446 146 Державний університет телекомунікацій 6.029637055 5.693872966 5.428870663 17.1523807 147 Міжнародний економіко-гуманітарний університет 7.27704381 5.246681614 4.609530612 17.133256 148 Житомирський національний агроекологічний університет 6.360665841 6.925525155 3.828439024 17.11463 149 Бердянський державний педагогічний університет 6.015514377 5.062130202 6.018732364 17.0963769 150 Українська академія банківської справи Національного банку України 4.427448154 7.439947704 5.193151859 17.0605477 151 Національний університет цивільного захисту України 6.652170012 5.245392823 5.111572185 17.009135 152 Міжнародний університет фінансів 6.858459063 5.802910569 4.291132075 16.9525017 153 Луганський національний аграрний університет 6.090901599 5.87114811 4.895886792 16.8579365 154 Українська академія друкарства 6.582671606 5.981436555 4.206762887 16.770871 155 Київський медичний університет УАНМ 7.65075365 4.13154641 4.877136364 16.6594364 156 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 6.486720924 4.853055601 5.162028734 16.5018053 157 Хмельницький університет управління та права 5.174966989 5.626050822 5.633148303 16.4341661 158 Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка 6.321023746 5.952528411 4.010455697 16.2840079 159 Київський університет права Національної академії наук України 5.745710514 4.406035791 5.948830921 16.1005772 160 Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 5.228679491 6.592264145 4.237770367 16.058714 161 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 6.086349004 5.46512004 4.450647288 16.0021163 162 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.014086911 5.394301006 4.009202352 15.4175903 163 Донбаський державний педагогічний університет 5.005562932 5.369507008 4.952105115 15.3271751 164 Академія праці, соціальних відносин і туризму 5.693252485 5.154559354 4.381621622 15.2294335 165 Міжнародний науково-технічний університет 5.234807059 5.49512285 4.468491032 15.1984209 166 Київський університет туризму, економіки і права 5.266230252 4.587939695 5.147724138 15.0018941 167 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького 5.231165785 5.38749467 4.290730769 14.9093912 168 Дніпродзержинський державний технічний університет 5.171680338 4.154998651 5.530131598 14.8568106 169 Мелітопольський державний педагогічний університет 4.822977288 3.946272922 6.03680543 14.8060556 170 Львівська національна академія мистецтв 5.239690157 6.398984543 3.145484067 14.7841588 171 Мукачівський державний університет 5.71663345 4.551651236 4.433685393 14.7019701 172 Донбаська національна академія будівництва і архітектури 4.227212199 3.90142793 6.523576111 14.6522162 173 Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" 5.20836043 4.567042816 4.831793752 14.607197 174 Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка 5.179521882 5.541663994 3.807104811 14.5282907 175 Рівненський державний гуманітарний університет 5.091153 4.973682684 4.390359092 14.4551948 176 Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного 5.679924557 4.241236514 4.354672181 14.2758333 177 Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 5.377540971 4.335737485 4.494288317 14.2075668 178 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 4.757868717 4.098953209 5.289059989 14.1458819 179 Харківська державна академія дизайну і мистецтв 4.96630413 4.050509572 5.093069717 14.1098834 180 Державний економіко-технологічний університет транспорту 4.873567877 4.910186768 4.247626541 14.0313812 181 Глухівський національний педагогічний університет 4.801949139 4.892163945 4.240084517 13.9341976 182 Херсонська державна морська академія 4.8585867 4.059415353 4.484935035 13.4029371 183 Буковинський державний фінансово-економічний університет 4.200273761 5.07157395 4.07456539 13.3464131 184 Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 4.9226573 4.770348484 3.58 13.2730058 185 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 4.300235589 5.41144776 3.501287554 13.2129709 186 Харківська гуманітарно-педагогічна академія 4.948825873 4.136429394 3.866542056 12.9517973 187 Одеський державний аграрний університет 4.827693145 4.082170528 3.941251503 12.8511152 188 Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту 4.749497237 4.030155907 3.80546875 12.5851219 189 Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка 4.855557162 3.424059266 3.981094891 12.2607113 190 Європейський університет 4.597322075 3.682001954 3.864934535 12.1442586 191 Одеська державна академія технічного регулювання та якості 4.530400216 4.471642631 2.998217071 12.0002599 192 Львівський інститут економіки і туризму 4.514803289 3.512259486 3.880420891 11.9074837 193 Університет сучасних знань 4.043831727 3.777551431 4.032 11.8533832 194 Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ 3.856855052 3.996382052 3.84918575 11.7024229 195 Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького 3.976177282 3.871133764 3.762011 11.609322 196 Бердянський університет менеджменту і бізнесу 4.138465778 3.517191879 3.851657459 11.5073151 197 Ізмаїльський державний гуманітарний університет 4.23262317 3.524428495 3.65 11.4070517 198 Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій 4.580777847 4.453001718 2.081234568 11.1150141 199 Дніпропетровський гуманітарний університет 4.121392814 3.390144473 3.221271186 10.7328085 200 Інститут підприємництва "Стратегія" 3.098044317 3.630179403 3.842315 10.5705387

ru.osvita.ua

Составлен рейтинг лучших вузов Украины. Лидерами списка стали КНУ имени Шевченко и Киевский политех | Украина

Киевский национальный университет имени Шевченко, Киевский политехнический институт и Харьковский национальный университет им. Каразина возглавили консолидированный рейтинг высших учебных заведений Украины 2014 года.

Рейтинг, который составлен ресурсом «Освита.ua», включает 292 высших учебных заведения III-IV уровней аккредитации, а также 4 подрейтинга топ-10: «Лучшие классические университеты Украины», «Лучшие частные вузы Украины», «Лучшие киевские вузы» и «Лучшие вузы регионов Украины».

В тему Десять главных перемен в украинском образовании

В качестве исходных данных для составления данного были использованы рейтинги: «Топ-200 Украина», «Scopus» и «Вебометрикс», каждый из которых употребляет различные критерии оценивания высших учебных заведений.

Первая двадцатка рейтинга выглядит следующим образом:

 1. Киевский национальный университет имени Шевченко
 2. Киевский политехнический институт
 3. Харьковский национальный университет им. Каразина
 4. Харьковский политехнический институт
 5. Львовский национальный университет им. Франко
 6. Национальный университет "Львовская политехника"
 7. Одесский национальный университет им. Мечникова
 8. Таврический национальный университет им. Вернадского (Крым)
 9. Донецкий национальный технический университет
 10. Киево-Могилянская академия
 11. Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
 12. Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
 13. Харьковский национальный университет радиоэлектроники
 14. Национальный авиационный университет
 15. Национальный аэрокосмический университет им. М.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт»
 16. Сумской государственный университет
 17. Донецкий национальный университет
 18. Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича
 19. Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника
 20. Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара

В категории «Лучшие классические университеты» первое место заняли Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Харьковский национальный университет им. В. Каразина и Львовский национальный университет им. И. Франко. Далее следуют:

 1. Одесский национальный университет им. И. Мечникова
 2. Таврический национальный университет им. В. Вернадского
 3. Киево-Могилянская академия
 4. Сумский государственный университет
 5. Донецкий национальный университет
 6. Черновицкий национальный университет им. Федьковича
 7. Прикарпатский национальный университет им. В. Стефаника

Лучшими частными учебным заведением Украины, по данным рейтинга, стали Университет экономики и права КРОК и Национальная академия управления. Рейтинг выглядит следующим образом:

 1. Днепропетровский университет имени Альфреда Нобеля
 2. Львовская коммерческая академия
 3. Открытый международный университет развития человека «Украина»
 4. Киевский международный университет
 5. Киевская школа экономики
 6. Европейский университет
 7. Украинский Католический Университет
 8. Киевская гуманитарная академия

Лучшими вузами регионов Украины стали: Харьковский национальный университет им. В. Каразина, Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", Донецкий национальный технический университет – восточный регион; Львовский национальный университет им. И. Франко, Национальный университет "Львовская политехника", Черновицкий национальный университет им. Федьковича – западного региона; Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара, Национальный горный университет, Винницкий национальный технический университет – центрального региона; Одесский национальный университет им. И. Мечникова, Таврический национальный университет им. В. Вернадского, Одесский национальный политехнический университет – южного региона.

Полезно знать Как абитуриенту не упустить шанс попасть в вуз мечты

vesti-ukr.com

Консолидированный рейтинг вузов Украины 2015 – Освіта.UA

Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко 1 2 1 1 4 Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина 2 3 3 2 8 Национальный технический университет "Киевский политехнический институт" 3 1 2 6 9 Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" 4 4 6 9 19 Львовский национальный университет имени Ивана Франко 5 9 8 3 20 Национальный университет "Львовская политехника" 6 5 9 10 24 Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова 7 17 10 4 31 Сумской государственный университет 8 15 5 15 35 Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича 9 24 12 5 41 Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара 10 11 24 8 43 Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 11 10 11 27 48 Национальный аэрокосмический университет им. М.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт" 12 14 18 20 52 Харьковский национальный университет радиоэлектроники 13 21 14 18 53 Национальный университет "Киево-Могилянская академия" 14-15 8 23 24 55 Национальный авиационный университет 14-15 19 7 29 55 Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника 16 38 20 11 69 Ужгородский национальный университет 17-18 35 27 13 75 Донецкий национальный университет 17-18 32 26 17 75 Донецкий национальный технический университет 19 23 40 19 82 Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца 20 7 66 14 87 Национальный университет пищевых технологий 21 20 29 39 88 Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 22 65 19 7 91 Одесский национальный политехнический университет 23 26 38 28 92 Киевский национальный университет технологий и дизайна 24 27 37 38 102 Винницкий национальный технический университет 25 25 21 59 105 Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя 26-27 34 32 40 106 Национальный горный университет 26-27 6 13 87 106 Тернопольский национальный экономический университет 28 41 16 61 118 Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого 29 52 65 12 129 Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана 30 13 31 89 133 Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля 31 37 63 34 134 Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа 32 30 17 92 139 Буковинский государственный медицинский университет 33-34 58 35 48 141 Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова 33-34 18 22 101 141 Хмельницкий национальный университет 35 43 69 31 143 Национальный фармацевтический университет 36 22 77 47 146 Запорожский национальный технический университет 37 47 57 46 150 Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 38 56 34 62 152 Ивано-Франковский национальный медицинский университет 39 53 50 53 156 Национальная металлургическая академия Украины 40 12 100 45 157 Киевский национальный торгово-экономический университет 41 28 49 81 158 Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко 42 49 46 69 164 Днепропетровская медицинская академия 43 51 102 23 176 Киевский национальный университет строительства и архитектуры 44 46 80 51 177 Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 45 64 47 75 186 Запорожский национальный университет 46 81 42 67 190 Донбасская государственная машиностроительная академия 47 71 91 30 192 Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинки 48 76 96 22 194 Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта им. Лазаряна 49-50 77 58 60 195 Черноморский национальный университет имени Петра Могилы 49-50 44 53 98 195 Одесский национальный медицинский университет 51 42 123 32 197 Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка 52 101 55 44 200 Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.М. Бекетова 53-54 108 15 82 205 Харьковский национальный экономический университет 53-54 48 64 93 205 Винницкий национальный медицинский университет им. Н. И. Пирогова 55-56 29 97 83 209 Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого 55-56 16 73 120 209 Украинский государственный химико-технологический университет 57 111 86 16 213 Тернопольский государственный медицинский университет им. Горбачевского 58 90 36 88 214 Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины 59 135 30 50 215 Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого 60-61 117 79 21 217 Украинская инженерно-педагогическая академия 60-61 63 76 78 217 Национальный лесотехнический университет Украины 62 33 158 35 226 Харьковский национальный медицинский университет 63 36 165 26 227 Черниговский национальный технологический университет 64-65 121 60 49 230 Одесская национальная академия пищевых технологий 64-65 40 118 72 230 Южноукраинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского 66 50 148 33 231 Национальный транспортный университет 67 66 125 41 232 Национальный университет "Одесская юридическая академия" 68 39 68 126 233 Запорожский государственный медицинский университет 69 72 104 58 234 Приазовский государственный технический университет 70 86 72 77 235 Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка 71 97 45 94 236 Университет экономики и права "Крок" 72 59 59 124 242 Криворожский национальный университет 73 100 107 37 244 Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры 74-75 79 130 36 245 Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова 74-75 130 51 64 245 Херсонский государственный университет 76 92 67 90 249 Национальный университет водного хозяйства и природопользования 77-78 67 106 79 252 Киевский университет имени Бориса Гринченко 77-78 87 43 122 252 Житомирский государственный университет имени Ивана Франко 79 125 54 74 253 Украинская медицинская стоматологическая академия 80 54 122 85 261 Одесская национальная академия связи им. А. С. Попова 81 80 103 80 263 Запорожская государственная инженерная академия 82 127 89 52 268 Таврический государственный агротехнологический университет 83 70 74 129 273 Житомирский государственный технологический университет 84 120 93 63 276 Луцкий национальный технический университет 85 75 138 68 281 Сумской национальный аграрный университет 86-87 140 84 65 289 Национальный университет "Острожская академия" 86-87 99 61 129 289 Кировоградский государственный педагогический университет им. В. Винниченко 88 122 71 100 293 Львовский торгово-экономический университет 89-91 60 119 118 297 Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства им. Василенко 89-91 55 113 129 297 Винницкий национальный аграрный университет 89-91 129 39 129 297 Национальный университет физического воспитания и спорта Украины 92 84 112 102 298 Донецкий государственный университет управления 93 94 135 71 300 Украинская академия банковского дела Национального банка Украины 94 150 48 107 305 Украинская государственная академия железнодорожного транспорта 95 93 129 91 313 Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды 96 123 62 129 314 Днепропетровский университет имени Альфреда Нобеля 97 107 88 125 320 Киевский национальный университет культуры и искусств 98 109 83 129 321 Донбасская национальная академия строительства и архитектуры 99 172 82 70 324 Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко 100 98 110 117 325 Бердянский государственный педагогический университет 101 149 56 129 334 Киевская школа экономики 102-103 201 81 55 337 Одесский национальный морской университет 102-103 69 171 97 337 Николаевский национальный аграрный университет 104 78 131 129 338 Полтавская государственная аграрная академия 105 116 94 129 339 Белоцерковский национальный аграрный университет 106-108 106 126 110 342 Университет государственной фискальной службы Украины 106-108 126 87 129 342 Мелитопольский государственный педагогический университет 106-108 169 44 129 342 Европейский университет 109 190 25 129 344 Открытый международный университет развития человека «Украина» 110-111 160 90 99 349 Кировоградский национальный технический университет 110-111 57 163 129 349 Киевский международный университет 112 62 161 129 352 Одесский национальный экономический университет 113 31 194 129 354 Киевский национальный лингвистический университет 114 110 117 129 356 Уманский национальный университет садоводства 115-116 136 105 116 357 Национальная музыкальная академия Украины имени П.И. Чайковского 115-116 83 145 129 357 Украинская академия книгопечатания 117-119 154 133 76 363 Львовский государственный университет физической культуры 117-119 137 111 115 363 Украинский католический университет 117-119 201 33 129 363 Национальный университет "Одесская морская академия" 120-121 88 169 109 366 Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды 120-121 96 141 129 366 Николаевский национальный университет им. Сухомлинского 122 74 164 129 367 Национальная академия внутренних дел 123 201 41 129 371 Одесская государственная академия строительства и архитектуры 124 104 212 56 372 Херсонский национальный технический университет 125 82 162 129 373 Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя 126 178 70 129 377 Луганский государственный медицинский университет 127 145 181 54 380 Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий им. Гжицького 128 167 175 42 384 Полтавский национальный педагогический университет им. Короленко 129-130 177 109 103 389 Киевский университет права Национальной академии наук Украины 129-130 159 101 129 389 Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет 131 105 173 113 391 Академия адвокатуры Украины 132 118 152 129 399 Классический приватный университет 133-134 115 156 129 400 Национальный университет гражданской защиты Украины 133-134 151 120 129 400 Харьковский университет Воздушных Сил им. И. Кожедуба 135 201 127 73 401 Национальная академия управления 136-137 73 203 129 405 Черновицкий торгово-экономический институт (КНТЭУ) 136-137 201 75 129 405 Донбасский государственный педагогический университет 138 163 115 129 407 Государственный университет телекоммуникаций 139 146 134 129 409 Межрегиональная академия управления персоналом 140-141 201 116 96 413 Одесская национальная музыкальная академия им. А.В. Неждановой 140-141 102 182 129 413 Харьковский региональный институт государственного управления 142 201 85 129 415 Херсонский государственный аграрный университет 143-144 103 184 129 416 Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская академия» 143-144 173 114 129 416 Черкасский государственный технологический университет 145 134 188 95 417 Днепродзержинский государственный технический университет 146 168 140 111 419 Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств 147 68 223 129 420 Харьковский национальный университет внутренних дел 148 201 92 128 421 Одесский государственный экологический университет 149-151 91 288 43 422 Львовская национальная музыкальная академия имени М.В. Лысенко 149-151 85 208 129 422 Хмельницкий университет управления и права 149-151 157 136 129 422 Житомирский национальный агроэкологический университет 152 148 146 129 423 Харьковская государственная академия культуры 153 143 153 129 425 Харьковский национальный университет строительства и архитектуры 154 89 209 129 427 Хмельницкий институт социальных технологий 155 201 99 129 429 Львовский национальный аграрный университет 156 142 160 129 431 Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры 157 113 197 129 439 Полтавский университет экономики и торговли 158-160 138 192 112 442 Академия муниципального управления 158-160 141 172 129 442 Сумской государственный педагогический университет им. А.С. Макаренко 158-160 174 139 129 442 Университет таможенного дела и финансов 161 139 176 129 444 Харьковский национальный университет искусств им. И.П. Котляревского 162 131 185 129 445 Подольский государственный аграрно-технический университет 163 119 198 129 446 Винницкий государственный педагогический университет 164 162 157 129 448 Харьковская медицинская академия последипломного образования 165-166 201 183 66 450 Международный гуманитарный университет 165-166 201 144 105 450 Донецкий национальный университет экономики и торговли им. Туган-Барановского 167 61 288 104 453 Академия труда, социальных отношений и туризма 168 164 166 129 459 Университет банковского дела НБУ 169-171 45 288 129 462 Международный экономико-гуманитарный университет 169-171 147 186 129 462 Харьковский институт банковского дела 169-171 201 132 129 462 Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности 172 156 179 129 464 Одесский региональный институт государственного управления 173 201 137 129 467 Львовская национальная академия искусств 174 170 170 129 469 Закарпатский венгерский институт имени Ференца Ракоци II 175 194 147 129 470 Мариупольский государственный университет 176 95 257 123 475 Мукачевский государственный университет 177-178 171 191 114 476 Черниговский национальный педагогический университет имени Т.Г. Шевченко 177-178 158 189 129 476 Криворожский государственный педагогический университет 179 201 149 129 479 Кировоградская летная академия (НАУ) 180 201 151 129 481 Киевская государственная академия водного транспорта им. Петра Конашевича-Сагайдачного 181 176 178 129 483 Черкасский учебно-научный институт Университета банковского дела 182 201 154 129 484 Харьковская государственная академия дизайна и искусств 183 179 177 129 485 Харьковская государственная зооветеринарная академия 184 132 226 129 487 Киевский университет туризма, экономики и права 185 166 193 129 488 Государственный экономико-технологический университет транспорта 186-187 180 180 129 489 Национальная академия сухопутных войск имени П. Сагайдачного 186-187 201 159 129 489 Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого 188 124 238 129 491 Международный научно-технический университет 189 165 202 129 496 Львовский институт Университета банковского дела 190 201 167 129 497 Львовский институт менеджмента 191 201 168 129 498 Ровенский государственный гуманитарный университет 192 175 195 129 499 Бережанский агротехнический институт НУБиП 193 201 174 129 504 Киевский медицинский университет УАНМ 194 155 268 84 507 Харьковский государственный университет питания и торговли 195 114 286 108 508 Винницкий торгово-экономический институт КНТЭУ 196 201 187 129 517 Черкасский институт пожарной безопасности им. героев Чернобыля 197 201 196 129 526 Харьковский национальный аграрный университет им. В.В. Докучаева 198-199 112 288 127 527 Измаильский государственный гуманитарный университет 198-199 197 201 129 527 Международный университет финансов 200 152 247 129 528 Международный Соломонов университет 201-203 201 243 86 530 Глуховский национальный педагогический университет 201-203 181 220 129 530 Волынский институт экономики и менеджмента 201-203 201 200 129 530 Хмельницкая гуманитарно-педагогическая академия 204 185 217 129 531 Бердянский университет менеджмента и бизнеса 205 196 207 129 532 Буковинский государственный финансово-экономический университет 206 183 221 129 533 Висконсинский международный университет (США) в Украине 207 201 204 129 534 Харьковский торгово-экономический институт КНТЭУ 208 201 206 129 536 Днепропетровский государственный университет внутренних дел 209 184 224 129 537 Донбасский государственный технический университет 210 128 281 129 538 Донецкий юридический институт МВД Украины 211 201 210 129 540 Киевский экономический институт менеджмента 212 201 211 129 541 Херсонская государственная морская академия 213 182 231 129 542 Восточноевропейский университет 214 201 213 129 543 Одесский государственный аграрный университет 215-216 187 228 129 544 Институт подготовки кадров Государственной службы занятости Украины 215-216 201 214 129 544 Горловский институт иностранных языков 217 201 215 129 545 Национальная медицинская академия последипломного образования им. Шупика 218-219 201 288 57 546 Буковинский университет 218-219 201 216 129 546 Национальная академия статистики, учета и аудита 220 133 288 129 550 Житомирский военный институт им. С. П. Королева 221 201 222 129 552 Институт художественного моделирования и дизайна им. Сальвадора Дали 222 201 225 129 555 Международный университет бизнеса и права 223 201 227 129 557 Кировоградский институт коммерции 224 201 229 129 559 Луганский государственный университет внутренних дел им. Дидоренко 225 201 230 129 560 Харьковская государственная академия физической культуры 226 144 288 129 561 Кременчугский университет экономики, информационных технологий и управления 227 201 232 129 562 Львовский институт экономики и туризма 228-229 192 242 129 563 Киевский университет рыночных отношений 228-229 201 233 129 563 Одесский государственный университет внутренних дел 230 201 234 129 564 Харьковский экономико-правовой университет 231 201 235 129 565 Тернопольский институт социальных и информационных технологий 232 201 236 129 566 Днепропетровский гуманитарный университет 233 199 239 129 567 Луганский национальный аграрный университет 234-235 153 288 129 570 Украинский гуманитарный институт 234-235 201 240 129 570 Университет экономики и предпринимательства 236 201 241 129 571 Дрогобычский государственный педагогический университет им. Франко 237-239 161 284 129 574 Кременецкая областная гуманитарно-педагогическая академия им. Шевченко 237-239 189 256 129 574 Институт экологии, природоохранной деятельности и туризма им. В. Чорновола 237-239 201 244 129 574 Галицкая академия 240 201 245 129 575 Институт предпринимательства «Стратегия» 241 200 248 129 577 Киевский институт инвестиционного менеджмента 242 201 249 129 579 Макеевский экономико-гуманитарный институт 243 201 250 129 580 Херсонский экономико-правовой институт 244 201 251 129 581 Краматорский экономико-гуманитарный институт 245 201 254 129 584 Институт туризма Федерации профессиональных союзов Украины 246 201 255 129 585 Хмельницкий экономический университет 247 201 258 129 588 Межотраслевая академия управления 248 201 259 129 589 Львовский медицинский институт 249 201 260 129 590 Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта 250-251 188 274 129 591 Харьковская гуманитарно-педагогическая академия 250-251 186 276 129 591 Харьковский институт управления 252 201 263 129 593 институт рекламы 253 201 264 129 594 Киевский славистический университет 254-255 201 288 106 595 Измаильский институт водного транспорта 254-255 201 265 129 595 Институт химических технологий ВНУ им. Даля 256 201 266 129 596 Донецкий университет экономики и права 257 201 269 129 599 Кировоградский институт развития человека 258 201 270 129 600 Кременчугский институт Днепропетровского университета имени Альфреда Нобеля 259 201 271 129 601 Белоцерковский институт экономики и управления 260 201 273 129 603 Национальная академия государственного управления при Президенте Украины 261-262 201 288 119 608 Одесская государственная академия технического регулирования и качества 261-262 191 288 129 608 Мелитопольский институт экологии и социальных технологий 263 201 279 129 609 Университет современных знаний 264-265 193 288 129 610 Университет новейших технологий 264-265 201 280 129 610 Ивано-Франковский университет права имени Короля Даниила Галицкого 266 195 288 129 612 Запорожский институт экономики и информационных технологий 267-268 198 288 129 615 Киевская гуманитарная академия 267-268 201 285 129 615 Одесская богословская семинария 269 201 287 129 617

ru.osvita.ua


Смотрите также